ಪೂರ್ವ ತುಂಬಿದ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ - ಚೈನಾ ಪ್ರಿಫಿಲ್ಡ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ & ಲೇಬಲ್ ತಯಾರಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು
355533434

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು